Toimintaterapia on kuntoutusmuoto, jonka tarkoituksena on vastata asiakkaan arkielämän haasteisiin tavoitteellisen ja merkityksellisen toiminnan kautta. Arjen haasteet voivat ilmetä mm. pulmina sosiaalisissa tilanteissa, koulussa oppimisvaikeuksina, arjesta suoriutumisen vaikeuksina. Toiminnassa näkyvät haasteet voivat olla seurausta esimerkiksi  kehitysviiveestä tai -vammasta, sairastumisesta, vammautumisesta. Toimintaterapiaa toteutan yksilöterapiana. Yhteistyö asiakkaan kuntoutuksen kannalta tärkeiden tahojen (esim. perhe, apuvälinepalvelut, hoitohenkilökunta) kanssa ovat tärkeä osa toimintaterapiajaksoa. Toimintaterapia toteutuu usein terveydenhuollon eri tahojen (esim. terveyskeskus, sairaanhoitopiiri) tai vakuutusyhtiön maksusitoumuksella.