Yksilötoimintaterapiaan tullaan usein maksusitoumuksella (esim. terveyskeskus, sairaanhoitopiiri, vakuutusyhtiö), joka määrittää terapian keston ja toteuttamisen aikavälin. Toimintaterapia voidaan toteuttaa myös asiakkaan omakustanteisesti. 

Terapiajakso käynnistyy yhteydenotolla, jolloin sovitaan ensimmäinen tapaaminen. Tämän jälkeen määritellään yhdessä terapian tavoitteet sekä millä keinoilla niihin pyritään. Jakson aikana tavoitteiden saavuttamista seurataan ja tehdään tarvittavia muutoksia tai tarkennuksia. Jakson lopulla arvioidaan tavoitteiden saavuttaminen ja mietitään onko tarvetta jatkaa toimintaterapiaa. Tämän jälkeen terapeutti kirjoittaa palautteen toteutuneesta jaksosta. Jakson aikana tehdään yhteistyötä tarvittavien tahojen/henkilöiden kanssa sopimuksemme mukaisesti.  

Lasten toimintaterapiassa voivat tavoitteet olla koulunkäynnin tukemisessa, jolloin haasteet voivat näkyä esim. koulussa matematiikan oppimisen vaikeutena, kynätaitojen hankaluutena, haasteena kaveritaidoissa. Näitä asioita harjoitellaan toimintaterapiassa monenlaisin menetelmin lapsen mielenkiinnon kohteet huomioiden. Toimintaterapiassa näihin pulmiin liittyviä taitoja ja valmiuksia harjoitellaan tehden yhteistyötä koulun/päivähoidon ja perheen kanssa. 

Nuorten kanssa terapian tavoitteet voivat liittyä itsenäistymiseen ja siihen liittyviin asioihin. Vastuun ottaminen omasta elämästä ei ole aina helppoa ja terapeutin tuki voi olla tässä tarpeen. 

Toimintaterapia aikuisilla on usein arjen toimintoihin liittyvää kuntoutusta. Tällöin terapian luonnollinen ympäristö on asiakkaan oma ympäristö, esim. koti. Tämä vahvistaa harjoiteltujen asioiden siirtymisen paremmin asiakkaan arkeen, kun mahdolliset ongelmakohdat tulee harjoittelun kautta esille. Toiminnallisten arjen tehtävien tukena voi joskus olla tarpeellista tehdä motorista toistoharjoittelua, joka tukee kuntoutumista esim. halvaantumisen jälkeen. Toistot vahvistavat hermosolujen uusiutumista ja palautumista lisääntyneen ärsykkeviestinnän avulla. 

Jokaisen asiakkaan toimintaterapiajakso on aina yksilöllinen. Tarkoituksena on vastata asiakkaan tarpeisiin hänelle parhaalla mahdollisella tavalla.

 

  • Terapia voi sisältää tietyn taidon harjoittelua sopivan haastavilla tehtävillä.

    Palapelin kokoaminen vaatii mm. keskittymistä, hahmottamisen taitoja ja käden hienomotoriikkaa.

  • Yksilöterapia voi sisältää pöydän ääressä työskentelyn ohella/sijaan myös konkreettisten käytännön taitojen harjoittelua.

    Terapian sisältö riippuu asetetuista tavoitteista ja asiakkaan kiinnostuksen kohteista.

  • Rakentamisessa yhdistyvät niin kädenkäytöntaidot ja -harjoitukset kuin päättelyn- ja ongelmanratkaisun taidot. Eri toimintoja valitsemalla saadaan monipuolisesti haasteita ja harjoitusta.