Olen koulutukseltani toimintaterapeutti ylempi AMK ja valmistuin Oulun seudun ammattikorkeakoulusta vuonna 2007. Sosiaali-ja terveysalan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon sain valmiiksi 2018. Valmistun voimavarakeskeiseksi työnohjaajaksi 04/2022. 

Ammatinharjoittajana ja yrittäjänä olen työskennellyt vuodesta 2016. Työssäni arvojani ovat asiakaskeskeisyys, inhimillisyys ja rehellisyys. Työni laadun taustatekijöinä ovat EFQM Exellence 2010 laatujärjestelmä, toimintaterapeuttiliiton ammattieettiset ohjeet sekä kouluttautuminen. 

Kouluttautuminen on minulle tärkeää, jotta pystyn tarjoamaan asiakkailleni mahdollisimman laadukasta ja ammattitaitoista osaamista. Toimintaterapeutin ammatin lisäksi työnohjaajana toimiminen on hyvin lähdellä sydäntäni. Innostun suuresti asioiden pohdiskelusta. 

Toimintaterapeutti minussa

Toimintaterapeutin ammattitaitoni koostuu kaikenikäisten ihmisten kuntoutuksesta. Osaamiseni on laaja-alaista. Teen töitä niin päiväkoti-alakouluikäisten kanssa harjoitellen leikkimistä, kynänkäyttöä, epäonnistumisen sietämistä, kavereiden kanssa olemista, kehon hallintaa ja monia muita lapsen kehitykselle tärkeitä asioita, joissa näyttäytyy pulmia. 

Nuorten aikuisten kanssa koen tärkeäksi vahvistaa luottamusta omaan osaamiseen ja itseen matkalla itsenäiseen elämään. Oman polun löytäminen ei ole aina helppoa, joten olen mielelläni tukemassa ja apuna siihen liittyvissä asioissa. Jokaisen tulee kuitenkin tehdä aina oma osuutensa. 

Minulla on työhistoriani kautta yhtenä vahvuutena aikuisikäisten (nuoret aikuiset, työikäiset ja ikääntyneet) yksilö- ja ryhmäterapiat. Toimintaterapian tarve voi olla seurausta mm. aivoverenkiertohäiriöstä, aivovammasta tai neurologisesta sairaudesta (esim. MS) johtuvista oireista ja niiden vaikutuksesta arkeen. Aivoverenkiertohäiriö asiakkaiden kuntoutus on yksi vahvuusalueeni ja minulla on myös osaaminen valmistaa /huoltaa lepolastoja. 

 

Koulutustaustani neurologiseen kuntoutukseen:

- Bobath - peruskurssi

- Toiminnalliset kädet

- Kouluikäisten kuntoutus

- Kipuasiakkaan kohtaaminen ja haastattelu

 

Lyhyet koulutukset neurologiseen kuntoutukseen:

- Peiliterapia ala- ja yläraajan motoriikan kuntoutuksessa

- Haasteena vaikea kipu

- Faskiatekniikka I, toimintaterapeuteille

- Toimintaterapia asiakkaille, joilla on aivovamman seurauksena neuropsykologisia oireita

- Muisti ja oppiminen

- Syventävä näkökulma muistiin

- Aivovammapotilaan moniammatillinen kuntoutus

- Toiminnanohjaus

- Hahmotusvaikeudet

- Peiliterapia

 

Muut koulutukset:

- Kasvatustieteen ja aikuiskasvatuksen perusopinnot

- Kasvatustieteen aineopintoja

- GAS koulutus (Goal Attainment Scale, Kelan käyttämä tavotteen asettelu menetelmä)

- Näyttöön perustuva toimintaterapia

- Pojasta polvi paremmaksi - kiintymyssuhdenäkökulmia ja dialogisuutta lasten, nuorten ja  perheiden kanssa työskentelyssä

- Mentalisaation hyödyt ja soveltaminen ihmissuhdetyössä

- Hygieniapassi

- ICF -luokitus