Voimavarakeskeinen työnohjaaja

Olen opiskellut itselleni toimintaterapeutin työn lisäksi työnohjaajan pätevyyden. Valmistun voimavarakeskeiseksi työnohjaajaksi 04/2022. Koulutus on Suomen Työnohjaajat ry:n (STOry) hyväksymä koulutus.

Työnohjaajana voin toimia eri ammattiryhmille. Asiakkaani ovat oman työnsä ammattilaisia ja minä tarjoan oman osaamiseni heidän käyttöönsä työnohjaajan näkökulmasta.

Työnohjaajana haluan tarjota työntekijöille ja työyhteisöille mahdollisuuden olla oman työnsä äärellä siihen liittyviä ilmiöitä pohtien ja tutkien. Minulle ominainen tapa työskennellä on keskustelun kautta etsiä uusia näkökulmia asioihin. Pohtia missä nyt ollaan, miten tähän hetkeen on tultu,  ja miten jatkaa tästä eteenpäin. Kun asioiden ympärille saadaan tilaa, on mahdollista löytää vaihtoehtoja ja sen kautta uusia mahdollisuuksia toimia.  

Työnohjaukset kanssani ovat sisällöltään asiakkaan/ryhmän tarpeiden mukaiset. Asiakkaat tuovat aiheet, joiden äärelle työnohjauksessa kulloinkin keskitytään. Tällöin voidaan olla sen äärellä, mikä ehkä eniten mietityttää siinä hetkessä tai ennalta sopia, minkä aiheen äärellä seuraavalla kerralla halutaan pysähtyä. 

Mikäli olisit kiinnostunut selvittämään tarkemmin kohtaavatko työnohjauksen tarpeenne minun kanssani, ole minuun yhteydessä.